Oddelovac


REALIZACE PROTIPRAŠNÝCH OPATŘENÍ V UHELNÝCH PROVOZECH

REALIZACE PROTIPRAŠNÝCH OPATŘENÍ V UHELNÝCH PROVOZECH

14. května9:00 - 12:00Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. , tř. Budovatelů 2830/3, Most
Zdarma
Více informací zde

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. se dlouhodobě zabývá omezením prašnosti vznikající provozem uhelných lomových provozů. Zejména svoji pozornost zaměřil na přesypy pásové dopravy, skládky uhlí, skládkové stroje a zakladače. Událost si klade za cíl poskytnout stručné informace o řešení této problematiky, a o provedených provozních zkouškách, které byly realizovány v uplynulém období in situ a při kterých byla využita a v praxi odzkoušena rotační mlžící jednotka. Zvýšené koncentrace prachu v ovzduší přináší řadu zdravotních rizik. Prach je vnímán i jako významně obtěžující prvek. V pracovním prostředí prach mimo zdravotních rizik přináší v některých případech i bezpečnostně požární rizika.← zpět na všechny události