Oddelovac


Metodika TRIZ -  pro snadnější a účinnější vývoj výrobků  či řešení náročných technických problémů

Metodika TRIZ - pro snadnější a účinnější vývoj výrobků či řešení náročných technických problémů

15. května9:00 - 16:30Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 1. patro, kongresový sál
Zdarma
Více informací zde

Sdružení OK4Inovace Vás zve na odborný workshop pro manažery výrobních firem, technické ředitele, konstruktéry a další odborníky zapojené do firemního vývoje nových produktů nebo řešení technických a inovačních problémů. Metodika TRIZ a expertní systém Goldfire Innovator jsou určeny pro manažery, techniky, inženýry, vědce a inovátory, kteří hledají tvůrčí řešení reálných technických problémů a výzev. Na tomto workshopu získáte přehled o výhodách těchto přístupů a možnostech jejich praktického použití u Vás ve firmě. Workshop povede doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. – dlouholetý lektor a garant metodiky TRIZ pro Českou republiku a Slovensko.

Účast na akci je pro registrované ZDARMA.

Praxe potvrdila četné přínosy TRIZ:

- Podněcuje systémovost i tvořivost techniků

- Podporuje inovátora informacemi a znalostmi

- Nabízí extrakt poznatků z analýzy 200 tis. patentů

- Zkracuje dobu hledání řešení inovačních zadání

- Zvyšuje hodnotu dosahovaných inovačních řešení

 

PROGRAM:

 

9:00 – 9:30                       PREZENCE A RANNÍ OBČERSTVENÍ

9:30 – 9:40                       Přivítání a úvod do problematiky         

9:40 – 11:30                    Metodika TRIZ – představení komplexních možností               

11:30 – 12:00                  POLEDNÍ OBČERSTVENÍ

12:00 – 13:30                  Metodika TRIZ – praktické využití v inovačních projektech               

13:30 – 14:30                  Goldfire Innovator – expertní systém podpory nejen metodiky TRIZ

14:30 – 16:00                  Praktické příklady, možnosti řešení reálných problémů – inovačních zadání firem

16:00 – 16:30                  Diskuze a závěr

 

V případě zájmu se registrujte ZDARMA nejpozději do ÚT 8. 5. 2018 zde:

WWW.AKCE4INOVACE.CZ

 

 

 ← zpět na všechny události