Oddelovac


Inovace - moderní vojenské technologie s finanční podporou EU

Inovace - moderní vojenské technologie s finanční podporou EU

14. května16:30 - 17:15Pernerova 51
Zdarma
Více informací zde

Seznámíme účastníky s možnostmi finanční podpory výzkumu a vývoje a moderních technologií pro obranný průmysl, jako jsou robotika a kybernetika, s důrazem na vysokou přidanou hodnotu projektů z hlediska rozvoje podnikání a inovací malých a středních podniků v České republice a napojení na zahraniční partnery.

Řečníci:

  • Úvodní slovo, Ing. Zdeněk Čech Ph.D., M. A., zástupce vedoucí a ekonom Zastoupení EK v ČR
  • Jakub Brož, zástupce vedoucího oddělení mezinárodní obranně-průmyslové spolupráce, Ministerstvo obrany ČR
  • PhDr. Vilém KOLÍN, Ph.D., MGS, zástupce EU instituce, Evropské obranné agentury, Ředitelství pro evropské synergie a inovace

 ← zpět na všechny události