Oddelovac


Inovovat, nebo neustále zlepšovat?

Inovovat, nebo neustále zlepšovat?

16. května9:00 - 14:00K Dolíkám 809/8b, Hradec Králové 503 11
1900 CZK
Více informací zde

Program:

 • Inovovat, nebo neustále zlepšovat? – Ing. Vladimír Nohejl, lektor Centra andragogiky
  • Inovovat nebo zlepšovat? Hamletovská otázka
  • Inovace: konkurenční výhoda. Nebo ne?
  • Inovace začíná v marketingu
  • Jak zapojit lidi? Vyvoláním potřeb!
  • Inovační způsoby a nástroje
  • Zkušenosti z praxe, čeho se vyhnout
 • Inovace a proč je lidé přijímají méně než více (personální příprava na inovační změnu) – Petr Tužil, KOVOLIS HEDVIKOV
  • Lidé, skupiny lidí nebo týmy vytvářejí nebo přijímají inovace rozdílně podle úrovně „kmene“ jehož jsou součástí. Semínko inovace se musí zasadit do správné půdy, aby z něj vyrostlo to, co skutečně očekáváme. Aneb vinici na severním pólu dává smysl zakládat jen velmi zřídka.
 • Inovace českého průmyslu – Ing. Ladislav Verner, ředitel společnosti SOMA spol. s r.o.
  • diagnóza českého průmyslu
  • cesta k prosperitě
 • Ing. Rudolf Kasper, jednatel společnosti KASPER KOVO s.r.o.

Lektor Centra andragogiky: Ing. Vladimír Nohejl

NohejlJeho specializací je spojení měkkých a tvrdých dovedností. Specializuje se na prohlubování nástrojů neustálého zlepšování ve výrobě, v administrativě, logistice i ve vývoji a výzkumu. Důležitou součástí v administrativní oblasti je zvýšení kompetencí obchodníků.
Usiluje o to, aby účastníci školení pochopili, že realizace nástrojů neustálého zlepšování je podmíněno prací a uvědoměním všech pracovníků. Toto pravidlo platí od nejvyššího managementu až k řadovému zaměstnanci. Všichni musejí mít jeden cíl, všichni pro splnění tohoto cíle musejí přispět svými znalostmi, hlavně tzv. tacitními. Na základě analýzy společnosti nebo zadání od nejvyššího managementu vede svá školení tak, aby posluchači pochopili užitky pro zaměstnavatele, pro klienty a také pro sebe. Klíčem úspěšnosti plnění záměrů společnosti je týmová práce, včetně spolupráce meziodvětvové. Je schopen předávat své zkušenosti v mnoha nástrojích neustálého zlepšování, které rozděluje na snižování nákladů, kvalitu, rychlost procesů a inovativní schopnosti podniku. Ty vybírá podle potřeb nejvyššího managementu.

Petr Tužil, KOVOLIS HEDVIKOV

Tužil

Personalistikou se začal zabývat, protože mu v ní scházel praktický a ekonomický přístup. Ze specialisty náboru a vzdělávání se stal HR manažerem se silným zákaznickým přístupem. Specializuje se na řízení změn ve výrobních společnostech v oblasti motivace a odměňování, směřování středního a vrcholového managementu a strategického rozvoje a vzdělávání. Rád pro pracovní týmy facilituje různorodá témata a mezi jeho oblíbené oblasti se dostalo koučování skupin i jednotlivců. Jeho hlavní moto je „Všechno jde, když se opravdu chce. Otázkou pokaždé zůstává kdo, kdy a za kolik.“

Ing. Ladislav Verner, ředitel společnosti SOMA spol. s r.o.

Ing_Ladislav_Verner

 

Znovuzakladatel odvětví strojů a technologií pro tisk obecně v ČR i celé střední a východní Evropě (po roce 1995). Leader v oblasti vývoje flexotiskových strojů ve střední a východní Evropě, v současnosti stabilní člen výrobců světové trojky. Držitel prestižní světové ceny IF DESIGN AWARD, udělené společností IF INTERNATIONAL FORUM DESIGN. Držitel ceny za významný přínos k rozvoji flexotisku od CFTA pro Českou a Slovenskou republiku.
Rozený leader, mimořádný vizionář se schopností svoje vize úspěšně realizovat. Vyniká neobyčejnou invencí a schopností vnímat, pozorovat a správně vyhodnocovat jakékoliv děje a situace ve svém blízkém i globálním okolí. Touto svou předností dokáže nalézt svou vlastní originální cestu, kterou často předběhne i svou dobu. (Např. od samého počátku svého podnikání dokazuje, že jakákoliv společnost může dosáhnout dlouhodobé perspektivy pouze prací s vyšší přidanou hodnotou lidského umu ve výrobku, nikoliv cestou – být dobrým subdodavatelem velmi jednoduchých lidských činností!. Slušný a schopný svým příkladem dokázat, že jeho závěry a úkoly pro spolupracovníky jsou dosažitelné.

Ing. Rudolf Kasper, jednatel společnosti KASPER KOVO s.r.o.← zpět na všechny události